názov projektu: Arteterapia a psychodiagnostika
realizácia: apríl až december 2016
donor: Staré mesto

Projekt podporuje pravidelnú arteterapiu s cieľom zvyšovania dobrého psychického stavu detí a mladých ľudí s autizmom. Vďaka aktivitám projektu budeme môcť na arteterapiu nakúpiť základný materiál pre tvorbu.

Fotodokumentácia z arte dielne:

Ďakujeme: