názov projektu: Autisti - ARTisti II.
realizácia: február – október 2011
výška podpory: 2 000 eur
grantový program: Nadačný program Pre nádej
donor: Nadácia VÚB

realizácia: jún – december 2011
výška dotácie: 300 eur
donor: Bratislava – Staré mesto

Projekt podporuje pokračovanie pravidelnej a systematickej ARTEterapie u klientov s autizmom v centre Andreas. ARTEterapia zvyšuje koncentráciu klientov, zlepšuje správanie pri všetkých aktivitách a odstraňuje poruchy správania. Druhým rovnako dôležitým cieľom je rozvoj zručností a posilnenie kompetencií samotných ARTEterapeutov a ostatných, ktorí sprevádzajú klienta počas dňa. Tento cieľ naplníme prostredníctvom workshopov. Finančná dotácia ďalej umožní nákup potrebného materiálu a pomôcok do arte dielne.

Fotodokumentácia:


30. marca 2011 – Workshop č. 1 – Práca s hlinou5. apríla 2011 – Výstava Autisti – ARTisti28. júna 2011 – Záhradná slávnosť

26. septembra - Workshop č. 3 – PlstenieĎakujeme: