názov projektu: Autisti - Artisti.
realizácia: august – december 2015
donor: Hlavné mesto SR Bratislava

Zámerom projektu "Autisti - Artisti“ je pokračovanie podpory systematickej arteterapie deti a mladých ľudí s autizmom. U klientov posilňujeme rozvoj tvorivosti, a pocit užitočnosti a sebadôvery. Taktiež podporujeme prehlbovanie pracovných návykov a zručností.
Projekt sa uskutočňuje vďaka Grantovému programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.

Ďakujeme:

Fotodokumentácia:

Arteterapia v našom ateliéri - Lukáš


Arteterapia v našom ateliéri – Silvia


Letný tábor, júl 2015