názov projektu: AUTISTI – ARTISTI
realizácia: jún až október 2016
donor: Nadácia VÚB

Projekt podporuje zvyšovanie dobrého psychického stavu detí a mladých ľudí s autizmom prostredníctvom arteterapie. Vďaka aktivitám projektu budeme môcť u detí s autizmom rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, a taktiež paralelne u nich podporovať rozvoj jemnej motoriky a výtvarnej tvorby.

Fotodokumentácia z arteterapie:

Ďakujeme: