názov projektu: Bližšie k ľuďom
realizácia: máj 2011 – marec 2012
donor: Nadácia Orange

Cieľom projektu „Bližšie k ľuďom“ je vytvorenie novej interaktívnej webstránky. Webstránka bude poskytovať on-line podporu najmä pre rodičov, ale aj iných odborníkov v danej téme. Nová webstránka má spĺňať nasledujúce kritériá: prehľadnosť (s jednoznačnou navigáciou pre návštevníkov), osveta (dôležité infomrácie pod jednou strechou), aktuálnosť (uľahčenie aktualizácie pre interných zamestnancov), modernosť (krátke informatívne videá zo života v centra Andreas), interaktivita (on-line poradňa špeciálneho pedagóga alebo psychológa) a originalita (možnosť zakúpenia ariginálnych výrobkov klientov centra).

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie Orange.