názov projektu: Bude ako nebolo II.
realizácia: marec – december 2015
donor: Nadácia Orange

Zámerom projektu "Bude ako nebolo II." je nadviazať na podporu starostlivosti o deti s PAS s upriamením pozornosti na rozvoj ABA terapie, spolupráce s rodičmi a na rozvoj udržateľnosti centra Andreas.

Ďakujeme:

Fotodokumentácia:

Workshop „Problematika komunikácie u detí s PAS“, dňa 14. apríla 2015