Budovanie centra


Nesmierna vďaka patrí Vám všetkým, ktorí ste pomáhali pri rekoštrukcii budovy centra. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom a známym, ktorí pomáhali pri čistení budovy, sťahovaní a inej pomoci.

Priebeh rekonštrukcie:

Projekt - vizualizácia:

Súčasný stav:

Pôvodný stav: