Dobrovoľníci


Autistické centrum Andreas® n.o. v rámci svojej činnosti spolupracuje s pracoviskami v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní sociálnych pedagogických pracovníkov. Avšak stále pretrváva veľká požiadavka na zabezpečenie kvalitného, erudovaného personálu. Rodičia autistických detí potrebujú odbornú pomoc a spoluprácu skúsených odborných asistentov neustále. Preto privítame aktivitu Vás, študentov špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, študentov medicíny alebo psychológie.

Radi poskytneme odborné informácie a skúsenosti.

Pomôžeme zaškoliť budúcich odborných terapeutov.

Umožníme vyškolenie osobných asistentov pre autistických klientov.

Privítame aj dobrovoľníkov na rôzne práce a činnosti, ako predaj výrobkov klientov v stánku počas Vianoc alebo Veľkej noci, balenie a značenie výrobkov, pomocné práce v záhrade, v artedielni a pod.

Ak máte chuť, môžete taktiež zbierať prázdne PET fľaše a priniesť ich k nám do centra. Stláčaním PET fliaš sa klienti pripravujú na pracovné činnosti v chránenej dielni.

Príďte medzi nás, radi vás privítame.

V prípade záujmu o odbornú činnosť, prosím, napíšte na budinska@andreas.sk.

V ostatných prípadoch na gvozdjakova@andreas.sk