Dokumenty

Registrácia

Autistické centrum Andreas n.o. bolo registrované dňom 19.11.2001 na Okresnom úrade Bratislava ako nezisková organizácia pod číslom OVVS/773/37/2001-NO.
Štatutárnym zástupcom Autistického centra Andreas n.o. je Ing. Kateřina Nakládalová.

Kompletné znenie registrácieZakladacia listina

Zakladacia listina