Individuálny plán rozvoja klienta


názov projektu: Individuálny plán rozvoja klienta - Jakub
realizácia: apríl 2013 - november 2013
výška podpory: 1 000 €
grantový program: Opora
donor: Nadácia SPP

Cieľom projektu je zmierňovanie hyperaktivity a obsedantného správania (prostredníctvom kanisterapie), podpora záujmovej činnosti (muzikoterapia), udržovanie telesnej kondície (kolobežka, basketbal a iné loptové hry) a posilňovanie svalového tonusu (plávanie). V rámci projektu sa plánujeme sústrediť u Jakuba na rozvoj komunikácie a udržovanie sociálnych zručností (kanisterapia a muzikoterapia).

Fotodokumentácia (Jakub v bazéne):Fotodokumentácia (Jakub dostal novú kolobežku):Fotodokumentácia (Jakub a Tin-Tin):Fotodokumentácia (Jakub rád bubnuje a počúva gitaru):Ďakujeme: