Individuálny plán rozvoja klienta


názov projektu: Individuálny plán rozvoja klienta - Magdaléna
realizácia: apríl 2016 - november 2016
výška podpory: 500 €
grantový program: Opora
donor: Nadácia SPP

Cieľom projektu je znižovanie hyperaktivity a podpora záujmovej činnosti a telesnej kondície u Magdušky. V rámci projektu plánujeme najmä rozvoj jej komunikačných a sociálnych zručností s cieľom vyššej nezávislosti.

Fotodokumentácia Magduška v bazéne:Magduška rehabilituje:

"Magduška je veľmi energické a zhovorčivé dievča. Žije vo svete básničiek, pesničiek a rozprávok. Magduške šport veľmi nehovorí. Kondíciu nemá, hoci na prechádzke vydrží chodiť bez oddychu aj niekoľko hodín. Na začiatku cvičenia bola zo začiatku na prvom mieste motivácia : sľúbila som jej po skončení obľúbenú pesničku a vždy som to dodržala. Samozrejme som musela dbať na to, aby som jej od rána nič nepustila alebo nespievala, inak by toho bola presýtená a pesničku by ako motivátor nefungovala. Začiatky boli ozaj ťažké. Aj preto, lebo Magduška po človeku cvik nezopakuje, všetko bolo potrebné prevádzať priamo na nej, slovne ju inštruovať. Ale postupne začala cvičiť..."Ďakujeme: