Individuálny plán rozvoja klienta


názov projektu: Individuálny plán rozvoja klienta - Miško
realizácia: apríl 2012 - október 2012
výška podpory: 1 500 €
grantový program: Opora
donor: Nadácia SPP

Cieľom projektu je znižovanie nežiaduceho správanie (zmierňovanie hypersenzity...), podpora záujmovej činnosti (muzikoterapia, hudba), udržovanie telesnej kondície (rehabilitačné cvičenia) a posilňovanie svalového tonusu (masáže, snozezelen terapia). Miško pravidelne navštevuje plaváreň, masáže rehabilitačný tréning. V rámci projektu sme zakúpili nový matrac na posteľ, tuli vak na polohovanie a mäkké loptičky a iné didaktické pomôcky.

Fotodokumentácia:


Ďakujeme: