Ľudia v DSS Andreas


Manažment
Magdaléna Mészárosová – riaditeľka a štatutárna zástupkyňa DSS Andreas
e-mail: meszarosova@andreas.sk; GSM: +421 917 412 985

Odborný tím
Mgr. Katarína Gajdošová - zodpovedný zástupca za poskytovanie sociálnej služby, koordinácia odbornej činnosti, sociálny pracovník
Bc. Andrea Žáčiková - inštruktorka sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeutička
e-mail: dssandreas@slovanet.sk; GSM: +421 917 412 985
Nikoleta Strkáčová - inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Mgr. Timea Budová DiS. art. - pracovníčka na dohodu
Bc. Rebeka Gardoňová - pracovníčka na dohodu

Správna rada
Andrea Klučková - predsedkyňa
Vanesa Vojtíšková
Eva Trnačevičová

Dozorná rada
Ing. Kateřina Nakládalová
Ing. Jana Pšenáková
MUDr. Jozef Šóth, CSc.