Ľudia v DSS Andreas


Manažment
Magdaléna Mészárosová – riaditeľka a štatutárna zástupkyňa DSS Andreas
e-mail: meszarosova@andreas.sk; GSM: +421 917 412 985

Odborný tím
Bc. Katarína Gajdošová - asistentka sociálnej práce, inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Mgr. Lucia Gállová - odborná garantka (sociálna práca a koordinátotka odborných činností)
Bc. Andrea Žáčiková - fyzioterapeutička (inštruktorka sociálnej rehabilitácie)
e-mail: dssandreas@slovanet.sk; GSM: +421 917 412 985

Správna rada
Andrea Klučková - predsedkyňa
Vanesa Vojtíšková
Eva Trnačevičová

Dozorná rada
Ing. Kateřina Nakládalová
Ing. Jana Pšenáková
MUDr. Jozef Šóth, CSc.