Nakreslím si korytnačku


názov projektu: Nakreslím si korytnačku
realizácia: apríl – november 2017
donor: Nadácia VÚB

Projekt podporuje pravidelnú arteterapiu a otvára nové možnosti animoterapii s cieľom zvýšenia dobrého psychického stavu mladých ľudí s autizmom. Vďaka aktivitám projektu budeme môcť u mladých ľudí – klientov DSS Andreas v Bratislave – podporovať sociálne a komunikačné zručnosti, a taktiež rozvíjať jemnú motoriku a pracovné návyky. Cielenou arteterapiou a animoterapiou plánujeme pre klientov vytvoriť priestor, v ktorom môžu slobodne komunikovať a vyjadrovať svoje emócie, potreby či túžby. Prostredníctvom projektu zakúpime dve korytnačky, o ktoré sa budú klienti spoločne s terapeutmi starať, ktoré budú kŕmiť a pri ktorých budú relaxovať.

Fotodokumentácia:

Ďakujeme: