Kontakt


adresa:
DSS Andreas n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava

prevádzka:
Mokrohájska 3
845 12 Bratislava

GSM: +421 917 412 985
e-mail: dssandreas@slovanet.sk
www.andreas.sk

právna forma: nezisková organizácia
registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave pod číslom: OVVS-1261/225/2007-NO
deň vzniku: 4.7.2007
IČO: 37 924 893
DIČ: 202 242 9398

číslo účtu vo formáte IBAN: SK79 7500 0000 0040 0811 9522
číslo bankového účtu: 400 811 95 22 / 7500
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
názov banky: ČSOB a. s.
adresa banky: Laurinska 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

štatutárna zástupkyňa: Magdaléna Mészárosová


kontakty na pracovníkov DSS Andreas


Kde nás nájdete
Mapa


MHD linky:
zastávka Mokrohájska: autobusy č. 83, 84, 21, 30
zastávka Tesco Lamač: autobusy č. 20, 37, 63, 120

PARKOVANIE:
V areáli je bezproblémové parkovanie. Miesta pre DSS Andreas sa nachádzajú naľavo od nástupišťa pre koňa, v prípade dažďa, dopravy osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ťažkých bremien, môžete zájsť do priechodu budov.