Projekty


názov projektu: Podpora a rozvoj pracovných návykov u mladých ľudí s poruchou autistického spektra
realizácia: september 2009 – jún 2010
výška podpory: 6 773 €
grantový program: Hodina deťom
donor: Nadácia pre deti Slovenska


Cieľom projektu je zvýšenie kvality života mladých ľudí s poruchou autistického spektra (PAS) vo veku od 14 do 22 rokov, ktoré navštevujú DSS Andreas n.o., rozšírením poskytovaných služieb o tri nové pracovné terapie: žehlenie, stláčanie PET fliaš a o terapiu vo výtvarnom ateliéri. Prostredníctvom pracovných terapií budú terapeuti systematicky rozvíjať a podporovať u klientov s PAS pracovné návyky a zručnosti.

Prostredníctvom pracovnej terapie budeme podporovať rozvoj stimulácie a pracovných zručností u mladých ľudí s autizmom so zameraním na pravidelnú a systematickú činnosť.

Všetky aktivity spojené s pracovnou terapiou budú odborne vedené na základe vypracovanej Metodiky pracovnej terapie s mladými ľuďmi s PAS a praktické skúsenosti budú prezentované v brožúre Príklady dobrej praxe. Paralelne sa bude počas projektu hľadať aj odbyt pre výsledky aktivít pracovnej terapie s cieľom zriadiť chránenú dielňu a zamestnať v nej mladých ľudí s PAS.

Ďalším dôležitým cieľom projektu je zvýšenie profesionálnej kompetencie sociálnych pracovníkov ako dôležitých dospelých v pracovnej terapii s mladými ľuďmi s autizmom prostredníctvom odborného vedenia, poradenstva a konzultáciami v pracovnej terapii.

Projekt „Podpora a rozvoj pracovných návykov u mladých ľudí s poruchou autistického spektra“ sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácie pre deti Slovenska.

Ďakujeme: