Projekty


názov projektu: Pracujem v záhrade vo svojej komunite
realizácia: jún – október 2009
výška podpory: 895 €
grantový program: Komunitný projekt
donor: Komunitná nadácia Bratislava


Cieľom projektu „Pracujem v záhrade vo svojej komunite“ je zlepšenie kvality života komunity mladých ľudí s poruchou autistického spektra, ktorí navštevujú DSS Andreas n.o. a zrealizovanie novej pracovnej terapie PRÁCA V ZÁHRADE. V rámci terapie sa klienti DSS Andreas učili novým jednoduchým sezónnym činnostiam v záhrade, ako kosenie trávnika, polievanie zelene a stromov, hrabanie trávy a lístia, zametanie chodníkov, zbieranie papierov, a pod..

Prostredníctvom pracovnej terapie sme systematicky rozvíjali a podporovali u komunity klientov pracovné návyky a zručnosti, a zvyšovali ich pocity užitočnosti, sebaúcty a uznania. V praxi to znamenalo, že v terapii boli podporované tzv. silné stránky autistov, t.j. bezúčelné stereotypné správanie bolo využívané na účelnú rutinu.

V projekte sme chceli ukázať, že aj mladý človek s ťažkou formou autizmu môže využiť svoje osobité zručnosti tam, kde pracovné prostredie bude prispôsobené jeho postihnutiu a pracovná činnosť „ušitá na mieru“, najlepšie vo svojej komunite, kde to „pozná“.

Projekt „Pracujem v záhrade vo svojej komunite“ sa uskutočnil vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateľom fondu je spoločniosť Citibank Europe plc. pobočka zahraničnej banky.

Ďakujeme:Fotky z realizácie projektu: