názov projektu: Dve muchy jednou ranou
realizácia: február – december 2012
donor: Fond Tatiany Rosovej pri Komunitnej Nadácii Bratislava a Nadácia Tatra Banka

Nosnou aktivitou projektu je stláčanie PET fliaš. Klienti centra už vyše roka stláčajú PET fľaše v suteréne budovy na mechanickom stroji. Stláčanie fliaš slúži ako pracovná terapia a pôsobí tiež ako rehabilitácia, pri ktorej klienti posilňujú horné končatiny. Terapia nevyžaduje bezchybnú jemnú motoriku a preto je pod dohľadom vychovávateľa zvládnuteľná každým klientom, aj klientom na vozíku. Stlačené fľaše nezahadzujeme do košov, ale plánujeme ich vykupovať, čím môžeme získať financie. Postupne sme si uvedomili, že zberu PET fliaš sa musíme venovať systematicky, pretože 20 fľašiek za mesiac, ktoré donesieme z domu, klienti stlačia za 20 minút. Preto plánujeme osloviť susedov v okolí, aby nám do centra nosili prázdne PET fľaše.

Predkladaný zámer projektu sa z jednej strany dá interpretovať ako podpora pracovnej terapie u klientov s autizmom, a z druhej strany ako zveľaďovanie životného prostredia a osveta k zvýšeniu recyklácie odpadu, zvlášť PET fliaš. Obe interpretácie sú kľúčovými cieľmi nášho projektu.

Ďakujeme:


Fotodokumentácia: