Workshop: Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu
dňa 30. októbra 2012

Teoretický vstup


Výroba pomôcok


Odborný workshop podporila Nadácia Orange v rámci projektu „Včasná starostlivosť pre rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra“.