názov projektu: Každý zmysel má „zmysel“
realizácia: júl – december 2009
výška podpory: 600 €
grantový program: zamestnanecký program Dobré srdce
donor: Nadácia Tatra banky

Cieľom projektu je realizácia inovatívnej terapie – terapie senzorickej integrácie, ktorá posilňuje prepájanie jednotlivých zmyslových vnemov človeka. Pomocou terapie senzorickej integrácie rozvíjame u detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra psychomotorický vývin, podporujeme koordináciu tela a zvyšujeme sociálne zručnosti.

Priamu činnosť terapeutov s deťmi a mladými ľuďmi s autizmom, ako aj nákup dôležitých pomôcok pre terapiu senzorickej integrácie môžeme uskutočniť vďaka podpore Nadácie Tatra banky.

Ďakujeme: