Medicínske štúdie - Projekt MB12


Pozývame vás na Informačné stretnutie pre rodičov o výsledkoch doterajších medicínskych štúdií (MB12, koenzým Q10, probiotiká) dňa 22.mája 2013 o 15. hod. na Lekárskej fakulta UK v Bratislave.

15. decembra 2010 sa na Lekárskej fakulte konala konferencia „AUTIZMUS – výzva k interdisciplinárnej spolupráci“.

Program konferencie

Prezentácia PharmDr. Adela Čorejová, PhD.: Autizmus a metylovaný vitamín B12

Prezentácia Doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.: Autizmus a koenzým Q10

Prezentácia MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.: Autizmus a probiotiká


V prípade záujmu, prosím, napíšte svoje kontaktné údaje na email vyskum.autizmus@gmail.com. Databázu záujemcov spracováva v súčasnosti Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Kontakt: MUDr. Anna Pivovarčiová.

Poslaný email slúži ako podklad pre zaradenie detí s autizmom do štúdie „Podávanie metylovaného derivátu vitamínu B12, koenzýmu Q10 a probiotík u detí s autizmom". O ďalšom postupe vás bude následne informovať Akademické centrum výskumu autizmu. Údaje, ktoré ste poslali do 19. júna 2014 cez dotazník uverejnený na tejto stránke, sme poskytli ACVE.