Vzdelávanie v ABA terapii
v projekte Autism Competence Exchange


Milí priatelia,
Ako niektorí z Vás už vedia, vďaka grantu z Európskej únie sme spoločne s rakúskou organizáciou Autistenhilfe pripravili vzdelávanie v metodike ABA (Aplikovaná behaviorálna analýza) – terapii pre deti s autizmom.

Je pre nás dôležité osloviť ľudí, ktorí majú hlbší záujem o pripravované vzdelávanie. Záujemcovia z kruhov odborníkov, ktorí spĺňate podmienky, prosím, pošlite svoj životopis a motivačný list do 15.3.2013 na adresu gvozdjakova (at) andreas.sk. Napíšte aj, o ktorú úroveň vzdelávania máte záujem. Kurz je otvorený len pre odborníkov z Trnavského a Bratislavského kraja.

V krátkosti najdôležitejšie informácie:
Ponúkame približne 18 osobám z oblasti Viedne a bratislavského a trnavského kraja možnosť bezplatnej účasti na vzdelávaní v ABA terapii. Kurz obsahuje dve úrovne intenzity:

- skupina A - max. 6 osôb, ktoré získajú intenzívne školenie a certifikát. Cieľom je, aby ste mohli používať metódu ABA vo svojom zamestnaní a viesť ďalších terapeutov pod supervíziou;

- skupina B - max. 12 osôb, ktoré získajú o niečo menej intenzívne školenie. Cieľom je, aby ste mohli používať metódu ABA vo svojom zamestnaní.

Kurz zahŕňa: 2 teoretické semináre, jednotýždňové resp. štyri hospitačné týždne v Institute for Child Development v Gdaňsku v Poľsku, kde sa ABA terapia úspešne využíva, analýzy a feedback pomocu videonahráviek, 2 resp. 5 viacdňových supevízií implementácie metodiky, hodnotenie
Obdobie: kurz začína v apríli 2013 a končí v decembri 2014

Prihláška LEN na Intenzívny teoretický seminár.


Spolupráca: Österreichische Autistenhilfe Viedeň, Autistické centrum Andreas v Bratislave, Institute of Child Development v Gdansku

Podpora: Program cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013

Spolufinancovanie: Fonds Soziales Wien [Sociálny fond Viedeň], Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger [Zväz rakúskych sociálnych poisťovní], Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prosím prečítajte podmienky účasti, časový harmonogram vzdelávania (zmeny sú vyhradené) a všeobecné informácie o ABA terapii.

Výber uchádzačov realizuje projektový tím z Viedne a Bratislavy.


Tešíme sa na Váš aktívny záujem a zostávame so srdečným pozdravom

Kateřina Nakládalová, Lucia Gvozdjáková, Nadežda Okenicová
Projektové vedenie Autism Competence Exchange