Naši ľudiaManažment
Ing. Kateřina Nakládalová – štatutárna zástupkyňa
Mgr. Monika Kormúthová – riaditeľka
Ing. Lucia Gvozdjáková - projektová manažérka
Mgr. Natália Jarábková – riaditeľka SCŠPP

Odborný tím
Mgr. Katarína Baboľová - psychologička (terapie pre deti s DA, konzultácie pre rodičov)
email: babolova@andreas.sk
Mgr. Lenka Brinčíková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s AS a HFA, vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, rediagnostika, konzultácie)
email: brincikova@andreas.sk
Mgr. Daniela Budínska - sociálna pracovníčka, sociálna pedagogička (konzultácie pre rodičov, spolupráca so školami, odborné a špecializované sociálne poradenstvo)
email: budinska@andreas.sk
Mgr. Anna Danková - psychologička (terapie pre deti s DA, konzultácie pre rodičov)
email: dankova@andreas.sk
Mgr. Natália Jarábková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti s DA, poradenstvo pre rodiny, materské a špeciálne školy)
email: jarabkova@andreas.sk
PhDr. Jiřina Kántorová - psychologička, špeciálna pedagogička (diagnostika, poradenstvo pre rodiny)
email: kantorova@andreas.sk
Mgr. Hana Krajčíková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s DA a HFA, vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, rediagnostika, konzultácie)
email: krajcikova@andreas.sk
Mgr. Anna Kudjaková - špeciálna pedagogička (diagnostika PEP, konzultácie, práca s deťmi s DA)
email: kudjakova@andreas.sk
Mgr. Ľubica Melocíková - psychologička (diagnostika, terapie pre deti a mládež s AS/HFA, poradenstvo pre rodiny, vyšetrenie intelektu)
email: melocikova@andreas.sk
Mgr. Alžbeta Opálková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s DA a HFA, vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, rediagnostika, konzultácie, senzorická integrácia)
email: opalkova@andreas.sk
Mgr. Jana Solárová – psychologička (diagnostika, rediagnostika, poradenstvo, terapie pre deti a mládež s HFA a AS)
email: solarova@andreas.sk

Na materskej dovolenke:
Mgr. Lucia Golisová - psychologička
Mgr. Marcela Machálková - psychologička
Mgr. Daniela Ponechalová - liečebná pedagogička
Mgr. Veronika Pospíšilová - psychologička
Mgr. Lenka Šeligová - psychologička

*AS – Aspergerov syndróm
*DA – detský autizmus
*HFA – vysokofunkčný autuzmus
*IVP – individuálny vzdelávací plán

Administratívna podpora
Andrea Riečická – personalistika, knižnica, správa budovy
Erika Vrabcová - miesto prvého kontaktu, prihlasovanie na diagnostiku

Naši spolupracovníci:
Jana Detvajová – arteterapia
Valéria Polakovičová – arteterapia
Eva Roszypalová - masáže
Vladimír Ruman - vzdelávanie v počítačových zručnostiach
Táňa Vlčková - arteterapia
Andrea Záčiková - fyzioterapia

Naši dobrovoľníci:
Jana Balcová – artedielňa
Vlasta Harabinová – administratíva
Ľuboš Harvánek – záhrada
Jana Kováčiková Melocíková – artedielňa
Ľubica Mažgútová – artedielňa

Správna rada
Ing. Jana Pšenákovápredsedkyňa
Pavol Klučka
Ing. Roman Mészároš
Ing. Rasťo Nakládal
MUDr. Jozef Šóth, CSc.

Dozorná rada
Františka Ďurkovská
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtíšková