Naši ľudiaOdborný tím
Mgr. Alžbeta Balažovičová - psychologička (terapie pre deti s DA, konzultácie)
email: balazovicova@andreas.sk
Mgr. Katarína Baboľová - psychologička (terapie pre deti s DA, konzultácie pre rodičov)
email: babolova@andreas.sk
Mgr. Lenka Brinčíková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s AS a HFA, vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, rediagnostika, konzultácie)
email: brincikova@andreas.sk
Mgr. Daniela Budinská - sociálna pedagogička (konzultácie pre rodičov, spolupráca so školami, odborné a špecializované sociálne poradenstvo)
email: budinska@andreas.sk
PhDr. Jiřina Kántorová - psychologička, špeciálna pedagogička (diagnostika, poradenstvo pre rodiny)
email: kantorova@andreas.sk
Mgr. Katarína Kovácsová - liečebná pedagogička (terapie pre deti s DA, poradenstvo, konzultácie)
email: kovacsova@andreas.sk
Mgr. Hana Krajčíková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s DA a HFA, vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, rediagnostika, konzultácie)
email: krajcikova@andreas.sk
Mgr. Ľubica Melocíková - psychologička (diagnostika, terapie pre deti a mládež s AS/HFA, poradenstvo pre rodiny, vyšetrenie intelektu)
email: melocikova@andreas.sk
Mgr. Alžbeta Opálková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s DA a HFA, vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, rediagnostika, konzultácie, senzorická integrácia)
email: opalkova@andreas.sk
Mgr. Jana Solárová – psychologička (diagnostika, rediagnostika, poradenstvo, terapie pre deti a mládež s HFA a AS)
email: solarova@andreas.sk
Mgr. Michaela Vicenová – psychologička (poradenstvo a konzultácie)
email: vicenova@andreas.sk

Administratívna podpora
Andrea Riečická – personalistika, knižnica, správa budovy
Erika Vrabcová - miesto prvého kontaktu, prihlasovanie na diagnostiku

Naši spolupracovníci
Jana Detvajová – arteterapia
Valéria Polakovičová – arteterapia
Eva Roszypalová - masáže
Táňa Vlčková - arteterapia
Andrea Záčiková - fyzioterapia

Naši dobrovoľníci
Jana Balcová – artedielňa
Vlasta Harabinová – administratíva
Ľuboš Harvánek – záhrada
Ľubica Mažgútová – artedielňa

Manažment
Ing. Kateřina Nakládalová – štatutárna zástupkyňa
Mgr. Monika Kormúthová – riaditeľka
Ing. Lucia Gvozdjáková - projektová manažérka
Mgr. Daniela Budinská - garantka pre odbornú činnosť
Mgr. Katarína Kovácsová – riaditeľka SŠCPaP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími PVP

Správna rada
Ing. Jana Pšenákovápredsedkyňa
Pavol Klučka
Ing. Roman Mészároš
Ing. Rasťo Nakládal
MUDr. Jozef Šóth, CSc.

Dozorná rada
Františka Ďurkovská
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtíšková

Na materskej dovolenke:
Mgr. Lucia Golisová - psychologička
Mgr. Marcela Machálková - psychologička
Mgr. Daniela Ponechalová - liečebná pedagogička
Mgr. Veronika Pospíšilová - psychologička
Mgr. Lenka Šeligová - psychologička


*AS – Aspergerov syndróm
*DA – detský autizmus
*HFA – vysokofunkčný autuzmus
*IVP – individuálny vzdelávací plán