OZNAM k 1. júnu 2020


Milí klienti a rodičia,

od 1. júna 2020 sa čiastočne obnovuje prevádzka Autistického centra Andreas.

Pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení predpísaných Úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Hlavným hygienikom SR začíname zabezpečovať diagnostiku a starostlivosť pre urgentné prípady. Stále však pracujeme v obmedzenom režime, nie v plnom (bežnom) režime.

 • Priestory centra sú naďalej pre verejnosť zatvorené.

 • Vstup do zariadenia je možný iba vopred (telefonicky) objednaným klientom v spoločnosti maximálne jednej sprevádzajúcej osoby (napr. zákonný zástupca). Ďalší člen rodiny môže prípadne počkať v záhrade nášho centra, mimo budovy.

 • Keďže sa v priestoroch centra (čakárni) nemôžu zdržiavať viaceré osoby naraz, prosíme, o dodržiavanie presne dohodnutého času pre stretnutie.

 • Pri príchode, prosíme, počkajte vo vstupnej chodbe centra, až si Vás prevezme zodpovedná pracovníčka.

 • Pri vstupe do zariadenia je nutné, aby ste si dezinfikovali ruky, mali prekryté dýchacie cesty (dieťa nemusí) a vyplnili čestné prehlásenie za seba a dieťa. Následne zmeriame telesnú teplotu Vám, ako aj teplotu Vášmu dieťaťu.

 • Do priestorov centra je zakázaný vstup ľuďom s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, zvýšenou teplotou, kašľom alebo inými prejavmi akútnych infekcií dýchacích ciest, ako imalátnosť, neprimeraná únava, pocit na zvracanie a pod.

 • Ak má dieťa prejavy alergie, prosíme, prineste správu od pediatra alebo alergiológa (môže byť aj staršieho dáta).

 • V budove používajte návleky.

 • V priestoroch centra, ak to nie je nevyhnutné, prosíme, nekonzumujte jedlo ani nápoje.

 • Prosíme, aby si klienti / rodičia priniesli vlastné písacie potreby.

 • Pri realizovaní platby uprednostňujte bankový prevod.

 • Pre vzájomnú bezpečnosť po každej intervencii s klientom miestnosti ožarujeme germicídnym žiaričom. Plochy a hračky dezinfikujeme.

Zároveň pokračujeme v poskytovaní poradenstva na dennej báze v čase od 8.30 do 15.30 hodiny. Poradenstvo zabezpečujeme prostredníctvom Skypu, e-mailom (poradna@andreas.sk) alebo na telefónnych číslach: 0907 749 324 (Oľga Rajecová) a 0908 767 565 (odborné pracovníčky centra Andreas).

Všetky aktuálne informácie a novinky o ďalšom otváraní a poskytovaní služieb nájdete na našom webe (www.andreas.sk)
alebo na FB (https://www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas).

Ďakujeme, že ste s nami.
v Bratislave 26. mája 2020