Očná ambulancia pre deti a dospelých


V prípade záujmu o očné vyšetrenie - možnosť vyšetrenia v uvedenej ambulancii s ohľadom na autizmus.

MUDr. Oľga Fišerová
Očná ambulancia pre deti a dospelých
Gercenova 4
851 05 Bratislava

Lokalizácia: vedľa Optik-Prominent
Spoje: autobus č. 80 , 88
Poschodie: prízemie
Dvere: 4

Tel.: +421 903 154 171
olga.fisherova@googlemail.com
http://www.zzz.sk/?profil=3320

Vyšetrenie a liečba škúlenia u detí a dospelých s možnosťou operačného riešenia, cvičenie binokulárneho videnia, tupozrakosti, aplikácia kontaktných šošoviek, starostlivosť o predčasne narodené deti, objednávanie na čas.

Objednávanie možné na pripojených kontaktoch.
Priama platba, okrem poistencov v zdravotnej poisťovni Union.