Odborné semináre


Pozývame na teoreticko-praktické ONLINE školenie „Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole", ktoré sa bude konať v stredu 21. septembra 2022 na platforme ZOOM. Online školenie je určené odborným pracovníkom 1. a 2. stupňa ZŠ. Prihlásiť sa môžete TU.

Pozývame na teoreticko-praktické ONLINE školenie "Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole", ktorý sa bude konať v termínoch: v stredu 2. marca a 6. apríla pre pedagógov zo SŠ a 2. stupňa ZŠ a štvrtok 28. apríla pre pedagógov z MŠ a ZŠ 1. stupňa. Školenie je určené odborným pracovníkom. Prihlásiť sa môžete TU.

Pozývame na teoreticko-praktické školenie „Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole“, ktorý sa bude konať v troch termínoch: vo štvrtok 26. augusta od 10:00 ako ONLINE, vo štvtrok 8. septembra 2021 od 15. hod. PREZENČNE a ešte jedno ONLINE škoônie v týždni od 13. septembra. Školenie je určené pedagógom a iným odborným pracovníkom. Prihlásiť sa môžete do 24. augusta TU.

Pozývame na teoreticko-praktický webinár „Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole“, ktorý sa bude konať v pondelok 21. decembra 2020 od 13:00. Webinár je určený pre pedagógov a iných odborných pracovníkov. Prihlásiť sa môžete do 15. decembra TU.

Pozývame na teoreticko-praktický webinár „Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole“, ktorý sa bude konať v stredu 9. decembra 2020 od 13:00. Webinár je určený pre pedagógov a iných odborných pracovníkov. Prihlásiť sa môžete do 3. decembra TU.

Pozývame na odborný seminár „Prístup TEACCH - štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup vo vzdelávaní detí a žiakov s PAS“ v troch rôznych termínoch. Ten istý seminár budeme opakovať v stredu 7. októbra, 11. novembra a 2. decembra 2020 vždy od 16. hodiny. Prihlásiť sa môžete do 30. septembra TU:

Pozývame na odborný seminár „Prístup TEACCH - štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup vo vzdelávaní detí a žiakov s PAS“, ktorý sa bude konať v utorok 5. marca 2020 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 10. marca TU

Pozývame na školenie „Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s PAS “, ktorá je založená na princípoch ABA. Školenie v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 18.-19. októbra 2019 a 15.-16. novembra 2019. Prihlásiť sa môžete do 3. októbra TU

Pozývame na odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“, ktorý sa bude konať v stredu 20. marca 2019 od 16:30. Prihlásiť sa môžete do 15. marca TU

Pozývame na školenie „Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s PAS“, ktorá je založená na princípoch ABA. Školenie v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 18.-19. januára 2019 a 8.-9. februára 2019. Prihlásiť sa môžete do 8. októbra TU

Pozývame na VZDELÁVANIE PRE ASISTENTOV PEDAGÓGA, ktoré sa bude konať v dvoch na seba nadväzujúcich častiach 9. až 10. novembra a 7. až 8. decembra 2018. Počet miest je obmedzený. Prihlasovať sa môžete do 5. novembra TU .

Pozývame na školenie „Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s PAS“, ktorá je založená na princípoch ABA. Školenie v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 12.-13. októbra 2018 a 26.-27. októbra 2018. Prihlásiť sa môžete do 8. októbraTU

Pozývame na VZDELÁVANIE PRE ASISTENTOV PEDAGÓGA, ktoré sa bude konať v dvoch na seba nadväzujúcich častiach 23.-24. marca a 21.-22. apríla 2018. Počet miest je obmedzený. Prihlasovať sa môžete do 15. marca TU

Pozývame na školenie „Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS“, ktoré v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 19.-20. januára 2018 a 9.-10. februára 2018. Prihlásiť sa môžete do 11. januára TU .

Pozývame na odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 23. januára 2018 od 16:30. Prihlásiť sa môžete do 17. januára TU .

Pozývame na odborný seminár „Podpora začlenenia žiaka s Aspergerovým syndrómom do kolektívu , ktorý sa bude konať v stredu 6. decembra 2017 od 16:30. Prihlásiť sa môžete do 1. decembra TU .

Pozývame na školenie „Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS", ktoré v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 20.-21. októbra 2017 a 10.-11. novembra 2017. Prihlásiť sa môžete do 9. októbra TU .

Pozývame na školenie „Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS", ktoré v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 18.-19. novembra 2016 a 10.-11. februára 2017. Prihlásiť sa môžete do 5. novembra TU.

Pozývame na odborný seminár "Dieťa s Aspergerovým syndrómom v materskej škole", ktorý sa bude konať v pondelok 2. mája 2016 o 16:00. Prihlásiť sa môžete do 29. apríla TU.

Pozývame na odborný seminár "Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole", ktorý sa bude konať v pondelok 18. apríla 2016 o 15:30. Prihlásiť sa môžete do 14. apríla TU.

Pozývame na sériu školení "Metodika ABA terapie", ktoré v sebe zahŕňajú tri moduly. MODUL 1 „Úvod do ABA terapie“ sa bude konať 15. až 16. apríla a 29. až 30. apríla 2016. Prihlásiť sa môžete do 5. aprílaTU.

Pozývame na stretnutie „Dieťa s Aspergerovým syndrómom v škôlke“, ktorý sa bude konať v pondelok 23. novembra 2015 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 19. novembra TU.

Pozývame na odborný seminár "Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole", ktorý sa bude konať v pondelok 2. novembra 2015 o 15:30. Prihlásiť sa môžete do 29. októbra " TU.

Pozývame na seminár "Úvod do metodiky ABA", ktorý sa bude konať 22. a 23. mája 2015. Prihlásiť sa môžete do 15. mája TU.

Pozývame na Odborný seminár „Dieťa s Aspergerovým syndrómom v materskej škôlke" v utorok 18.11.2014 od 16. hodiny. Prihlásiť sa môžete do 11. novembra. Viac v prílohe.

Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom“, ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 4. a 11. novembra 2014 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 28. októbra TU.

Pre pediatrov a iných odborníkov sme pripravili seminár „Autizmus – úvod do problematiky a možnosti intervencie“. Seminár sa uskutoční 27. mája o 17. hodine. Prihlásiť sa môžete do 21. mája TU.

Pozývame pedagógov na diskusný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v škole“, ktorý bude prebiehať v dvoch termínoch (26. mája a 9. júna 2014 od 17. hodiny) na dve rôzne témy. Prihlásiť sa môžete do 21. mája TU.

Pozývame na odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole" v pondelok 5.5.2014 od 17. hodiny. Prihlásiť sa môžete do 28. apríla.

Pozývame vás na odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole" v pondelok 10.3.2014 od 17. hodiny. Prihlásiť sa môžete do 3. marca.
Ďalšie termíny seminárov: 31.3 a 28. apríla 2014.

Pozývame na odborný workshop „Systém mentoringu pre žiakov s PAS v integrujúcom školskom systéme vo Viedni", ktorý sa uskutoční 9. novembra 2013. Prihlášku treba vyplniť do 4. novembra. LEN pre účastníkov z Bratislavského alebo Trnavského kraja.

Pozývame na odborný workshop „TEACCH a vývinová diagnostika PEP-R", ktorý sa uskutoční 18. a 19. októbra 2013. Prihlášku treba vyplniť do 2. októbra.

Pozývame vás na diskusný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómo v škole“, ktorý sa uskutoční v utorok 11. júna 2013 o 18. hodine. Seminár je určený pre pedagógov základných a stredných škôl. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára.

Pozývame na zážitkový workshop „Pestrotiene a netopierci“, na ktorý sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára. Termíny sú naplánované v dňoch: 24. mája, 31. mája; 7. júna, 14. júna a 21. júna 2013.

Pozývame na odborný workshop "Autizmus z pohľadu psychiatrie a psychoterapie", ktorý sa uskutoční 18. a 19. mája 2013.

Prihláste sa na Intenzívny teoretický seminár v metóde ABA do 15. apríla 2013 do 12. hodiny v rámci projektu ACE.

Pozývame vás na odborný seminár "Dieťa s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v materskej škôlke" vždy v pondelok v dňoch 26.3. a 7.5.2013 od 16. hodiny. Prihlásiť sa môžete do 25. marca.

Pozývame vás na odborný seminár "Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole" v pondelok 18.3.2013 od 17. hodiny. Prihlásiť sa môžete do 15. marca.

Pozývame na workshop "Aspergerov syndróm: Fakty, diagnostika a poradenstvo", ktorý sa uskutoční 15. a 16. marca 2013 v centre Andreas.

Pozývame na odborný workshop „Poruchy autistického spektra – psychologická diagnostika a aktuálna situácia diagnostiky na Slovensku a v Rakúsku", ktorý sa uskutoční 22. a 23. februára 2013 v centre Andreas.

Pozývame na odborný seminár "Vývinová diagnostika PEP-R a edukačno-hodnotiaci profil", ktorý sa uskutoční v pondelok 22. januára 2013.

Pozývame na odborný seminár „Vývinová diagnostika PEP-R a edukačno-hodnotiaci profil“, ktorý sa uskutoční v pondelok 10. decembra 2012.

Pozývame vás na odborný seminár "Dieťa s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v materskej škôlke" vždy v pondelok v dňoch 12.11., 19.11. a 3.12.2012 od 17. do 19. hodiny.

V pondelok 30. januára 2012 sa koná v našom centre odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“.

V pondelok 28. novembra sa koná v našom centre odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“. Kapacita seminára je už naplnená. Pre ďalších záujemcov sa bude seminár opakovať 30. januára 2012