Odborná konzultácia ONLINE

Individuálne poradenstvo v online priestore umožňuje konzultovať bez časových strát cestovaním z prostredia, v ktorom sa cítite bezpečne a komfortne. Konzultácia prebieha prostredníctvom videohovotu. Konzultácia sa môže uskutočniť cez Skype, Google Meet či Zoom alebo iné komunikačné aplikácie. Poplatok za 50-minút je 25 EUR.


AKO SA OBJEDNAŤ

Odbornú konzultáciu poskytuje Mgr. Oľga Rajecová každý štvrtok od 8.00 do 16.00 hodiny. Na konzultáciu sa treba nahlásiť vopred emailom na rajecova@andreas.sk alebo telefonicky na +421 907 749 324. Jedna konzultácia trvá 50 minút.

AKO POSTUPOVAŤ

Pre odbornú ONLINE konzultáciu je potrebné:

  • dohodnúť si dátum, čas a spôsob komunikácie,

  • špecifikovať problém, ktorý bude predmetom poradenstva a

  • uhradiť vopred dohodnutú platbu (dva dni do dohodnutého termínu)

  • na účet č 2001965508 / 8330

  • IBAN: SK7783300000002001965508

  • VS: 2525

  • do poznámky uveďte vaše priezvisko.

  • Po uhradení poplatku Vás bude Mgr. Rajecová v dohodnutý čas kontaktovať.

Mgr. Oľga RAJECOVÁ

vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013 a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný 1 ½ ročný výcvik v metodike ABA. V súčasnosti naďalej pracuje pod supervíziou Dr. Anny Budzynskej, certifikovanej ABA terapeutky z IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa) v Gdaňsku. V roku 2019 skončila akreditovaný výcvik ako Supervízor v pomáhajúcich profesiách ASSP.