názov projektu: Pestrotiene a netopierce
realizácia: december 2013 - december 2014
donor: Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis a Nadácia Pomôže celé Slovensko

Cieľom projektu je podpora integrácie detí s autizmom v bežnej škole, t.j. prevencia vyčleňovania detí s autizmom a budovanie bezpečného prostredia medzi spolužiakmi. Aktivitami plánujeme podporovať rešpekt k rôznorodosti a znižovať predsudky. Do projektu zapojíme žiakov s autizmom, ale aj ich spolužiakov a pedagogických pracovníkov, ktorí prichádzajú s integrovanými žiakmi do kontaktu. Komunite školákov chceme svet autizmu sprístupniť prostredníctvom zážitkových aktivít a diskusie. Pedagogickým pracovníkom poskytneme metodické zázemie a odbornú pomoc.

Fotodokumentácia
zo semináru o Aspergerovom syndróme dňa 31. marca 2014:

z diskusného semináru pre pedagógov dňa 26. mája 2014:

z workshopu pre stredoškolákov dňa 17. júna 2014:zo semináru o Aspergerovom syndróme pre pedagogických odborníkov v materskej škole dňa 18. novembra 2014:


Ďakujeme: