názov projektu: Počítačová klubovňa
realizácia: november 2011 – apríl 2012
donor: Nadačný fond Slovak Telekom

Cieľom projektu je zriadenie počítačovej klubovne s interaktívnou tabuľou a novými edukačnými programami, ktoré umožnia terapeutom a špeciálnym pedagógom aplikovať nové terapeutické a pedagogické metódy s použitím IKT v praxi. Okrem výučby a terapie interaktívne programy pomôžu odhaliť úroveň zručnosti a schopností jednotlivých klientov alebo pomôžu hravou formou klienta ukľudniť a „rozviazať“ mu jazyk. Prostredníctvom špecializovaných programov si klienti budú môcť počas pravidelných terapií rozvíjať svoje komunikačné a sociálne zručnosti podľa individuálnych potrieb a možností. Počítačovú klubovňu plánuje centrum Andreas sprístupniť aj mladým ľuďom s aspergerovým syndrómom.

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom.Fotodokumentácia:

Používanie iPadu:Začiatky na interaktívnej tabuli: