názov projektu: Podpora ABA terapie
realizácia: január – december 2015
donor: spoločnosť TEVA

Zámerom projektu je skvalitňovanie terapií a podpora udržateľnosti centra Andreas. Cieľom projektu je zabezpečiť trvalé poskytovanie metodiky ABA v centre Andreas, vzdelávanie detí ako aj rodičov v metodike ABA a propagácia danej metodiky.

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Dakujeme: