názov projektu: Integrácia detí s Aspergerovým syndrómom v materských, základných a stredných školách
realizácia: október 2016 až jún 2017
donor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Cieľom projektu je podpora integrácie detí s autizmom v školských zariadeniach, t. j. prevencia vyčleňovania detí s autizmom a budovanie bezpečného prostredia. Aktivitami podporujeme rešpekt k rôznorodosti a znižovanie predsudkov. Do projektu zapojíme žiakov s autizmom, ale aj ich spolužiakov a pedagógov, ktorí prichádzajú s integrovanými deťmi do kontaktu. Komunite školákov svet autizmu sprístupnime prostredníctvom zážitkových aktivít a živých diskusií. Pedagógom poskytneme metodické zázemie prostredníctvom seminárov.

Fotodokumentácia z workshopu dňa 19. decembra 2016:
Fotodokumentácia zo seminára pre pedagógov základných škôl dňa 11. mája 2017:Fotodokumentácia z workshopu pre študentov dňa 26. mája 2017:Fotodokumentácia zo seminára pre pedagógov materských škôl dňa 15. júna 2017:Ďakujeme: