názov projektu: Program expertného dobrovoľníctva
realizácia: 2017 – 2020
donor: LEAF

Cieľom Programu expertného dobrovoľníctva je vyhľadávať mladých profesionálov, ktorí majú záujem venovať svoj čas, expertízu a skúsenosti a prepájať ich s neziskovými organizáciami, sociálnymi podnikmi alebo startupmi. Dobrovoľnícka príležitosť je prospešná pre obe strany – dobrovoľník má možnosť rozvíjať svoje zručnosti v novom a inšpiratívnom prostredí a organizácia získa posilu navyše, ktorá jej pomôže efektívnejšie napĺňať jej poslanie.
V centre Andreas sme privítali dobrovoľníkov z oblasti IKT (školenie v počítačových zručnostiach, krúžok programovanie pre deti s Aspergerovým syndrómom, právne poradenstvo, fotografovanie).


Fotodokumentácia:Ďakujeme: