názov projektu: Nie si sám
realizácia: september – december 2018
donor: OZ Záleží nám

Cieľom projektu „Nie si sám" je podporovať starostlivosť o deti s poruchou autistického spektra s upriamením pozornosti na spoluprácu s rodičmi a na udržateľnosť centra Andreas. V rámci projektu sme vytvorili aktivity, ktoré posilňovali rodičov ako spolupracujúcich koterapeutov. Pre rodičov sme zrealizovali počas troch mesiacov sedem seminárov a workshopov na rozličné témy, ktoré im pomáhali efektívnejšie podporovať vývin ich vlastných detí.


Fotodokumentácia:

Workshop pre rodičov – Tvorba úloh, 7. novembra 2018:Ďakujeme: