názov projektu: Podpora senzorickej integrácie v Autistickom centre Andreas
realizácia: november 2018 – október 2019
donor: International Women´s Club Bratislava

Ľudia s poruchou autistického spektra len zriedka dokážu zakúsiť svet tak ako väčšina z nás. Svet sa stáva pre nich svet mätúcim, plným nezrozumiteľných podnetov. Zažívajú ťažkosti, pretože spôsob, ktorým sa učia o svete cez svoje zmysly, je oslabený. V rámci projektu budeme pokračovať v pravidelných terapiách senzorickej integrácie pre deti s autizmom a taktiež plánujeme zakúpiť nové senzorické pomôcky.

FotodokumentáciaĎakujeme: