názov projektu: Moje zmysly fungujú inak
realizácia: jún – december 2019
donor: Nadácia Tatra banky

Ľudia s autizmom nedokážu zakúsiť svet ako väčšina z nás. Svet sa pre nich stáva mätúcim miestom plným čudných podnetov. Ich zmysly fungujú inak. Často sa správajú neprimerane a konajú spôsobom pre nás nezrozumiteľným. Pri komunikácii s vonkajším prostredím zažívajú pravidelne ťažkosti, pretože spôsob, ktorým sa učia o svete cez svoje zmysly, je oslabený.
V rámci projektu zrealizujeme pravidelné terapie senzorickej integrácie, zakúpime potrebné pomôcky, rozšírime o aromaterapiu a vyškolíme nových terapeutov.

Fotodokumentácia:

Senzorická integrácia:Ďakujeme: