názov projektu: Tak ďaleko, tak blízko II.
realizácia: máj – november 2019
donor: Nadácia Orange

Cieľom projektu je posilnenie rodičov a pedagógov ako spolupracujúcich kooterapeutov, všeobecná podpora starostlivosti o deti s autizmom a podpora scitlivovania verejnosti v téme autizmu. Pre rodičov a pedagógov zorganizujeme minimálne 10 rôznych aktivít na podporu a rozvoj detí s autizmom. V rámci projektu plánujeme oživiť webovú stránku centra a vytlačiť nové pohľadnice s atraktívnym dizajnom.


Fotodokumentácia:

Workshop pre študentky pomáhajúcich profesií, 4. novembra 2019Workshop pre rodičov „Tvorba úloh“, 5. novembra 2019Ďakujeme: