názov projektu: Podpora aktivít Autistického centra Andreas
realizácia: október 2016 až november 2017
donor: Nadácia Televízie Markíza

Cieľom projektu je podpora špecializovaných aktivít centra Andreas, najmä podpora arteterapie a Snoezelen terapie.

Ďakujeme: