názov projektu: Pomocná ruka pre rodiny s autistickým dieťaťom
realizácia: apríl až jún 2020
donor: Nadácia Orange

Cieľom projektu je v čase epidémie, kedy je centrum pre klientov uzavreté, pomoc rodinám s autistickým členom. Pomoc je transformovaná na telefonickú a online intervenciu. Na troch telefónnych číslach je zriadená bezplatná infolinka, na ktorej sa môžu rodičia poradiť o konkrétnej vzniknutej situácii doma. V rámci projektu centrum Andreas pomáha rodinám a ľuďom s autizmom aj materiálne - poskytnutím kníh, odborných publikácií, didaktických kariet, pracovných listov, rozprávok s piktogramami, senzorických pomôcok... Finančné prostriedky sú použité na mzdové náklady, didaktický materiál a poštovné.
Knižky si môžete objednať za zvýhodnenú cenu v OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI.

Fotodokumentácia:


Ďakujeme: