názov projektu: Sme s vami, aj keď ste doma
realizácia: február až december 2020
donor: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Cieľom projektu je on-line podpora rodín s autistickým členom. V rámci projektu zrealizujeme on-line programátorský krúžok, vydáme 8-stranovú elektronickú knižku "Rozprávanie o koronavíruse", budeme naživo čítať z autobiografickej knihy mladého muža s Aspergerovým syndrómom a odvysielame 7 tematických on-line vzdelávaní pre rodičov detí s autizmom. Všetko s cieľom podpory, osvety a vzdelávania a s priamym dopadom na deti a mladých ľudí s autizmom.


Fotodokumentácia:
„Rozprávka o koronavíruse“

„Živé čítanie“

„On-line vzdelávanie“


Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti prace s deťmi a mládežou.