názov projektu: Voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí s autizmom
realizácia: september až december 2020
donor: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Cieľom projektu je zrealizovať dve pilotné aktivity a podporiť arteterepiu, fyzioterapiu a programovací krúžok pre deti s autizmom. Prvou pilotnou aktivitou je „Podporná služba pre rodičov“, v rámci ktorej poskytneme rodičom „čas“. Rodičia budú môcť zanechať svoje deti v rukách odborníkov, čím získajú čas vybaviť si veci, ktoré s deťmi nezvládajú. Druhou novinkou je niekoľko stretnutí pre skupinu starších detí s Aspergerovým syndrómom „Ako na to?“. Aktivita je zacielená na zvýšenie sociálnych a komunikačných zručností.

Fotodokumentácia:
„Podporná služba pre rodičov“

„Ako na to?“


Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti prace s deťmi a mládežou.