názov projektu: Podpora komunity rodičov s autistickým členom
realizácia: november 2020 až marec 2021
donor: Nadácia Orange

Zámerom projektu bolo posilňovanie rodičov detí s autizmom (tiež pedagógov, študentov a všetkých dôležitých dospelých zo širšej komunity, ktorí majú v starostlivosti dieťa s autizmom) ako spolupracujúcich kooterapeutov. Stratégiou projektu bola realizácia konkrétnych stretnutí, workshopov a webinárov. Pre deti a mladých ľudí s PAS sa zrealizovali špecializované a doplnkové terapie, ako aj konzultácie s pedagógmi.


Ďakujeme: