názov projektu: Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom prostredníctvom IKT
realizácia: máj – december 2017
donor: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Pri autizme bývajú spoločnými menovateľmi problémy s komunikáciou, predstavivosťou či schopnosťou nadviazať sociálne vzťahy. Tie sa prejavujú aj tak, že dieťa nevie prijať a pochopiť napríklad výzvu k jedlu či spánku. Veľmi dobre však deti s autizmom reagujú na vizuálne vnemy, preto sa na komunikáciu používajú obrázkové kartičky. Projekt podporuje a rozvíja komunikačné a sociálne zručnosti detí s autizmom prostredníctvom využívania aplikácií v tablete. Cieľom projektu je nákup tabletu, ktorý pomôže deťom s autizmom komunikovať a rozvíjať reč. Tablet bude slúžiť aj ako motivácia v rámci cielenej terapie alebo aj ako odmena na konci či počas terapie.

Fotodokumentácia:Ďakujeme: