názov projektu: Spolu to zvládneme
realizácia: apríl – november 2017
donor: Nadácia Orange

Cieľom projektu je podpora rodín s autistickým členom. Pre rodičov detí zrealizujeme mesačne jeden až dva semináre s cieľom rodičov podporiť a informovať o najnovších trendoch, ako aj o spôsobe, ktorým budeme s dieťaťom pracovať. Podporujúcou stratégiou projektu bude podanie rodičom tzv. balíčka prvej pomoci, ako aj poskytovanie podpory prostredníctvom terapeutických stretnutí a rôznych tematických workshopov. Deťom budeme poskytovať cielenú špecializovanú terapiu. Taktiež sa budeme venovať osvete na verejnosti, aby sme predchádzali stigmatizácii diagnózy.

Fotodokumentácia:
Fotodokumentácia z workshopov pre rodičov, október a november 2017:Ďakujeme: