názov projektu: Som iný, som iná
realizácia: august 2017 – marec 2018
donor: Nadácia pre deti Slovenska (Hodina deťom)

Cieľom projektu je podpora integrácie detí s autizmom v bežnej škole alebo škôlke a prevencia vyčleňovania týchto detí zo života. Aktivitami plánujeme budovať bezpečné prostredie, podporovať sebaúctu a rešpekt k rôznorodosti. V projekte sa budeme sústreďovať na rodinu prostredníctvom terapeutických sedení s rodičmi, ktorí patria k tým najdôležitejším kooterapeutom.


Fotodokumentácia z kurzu Svet programovania v šk. roku 2017/2018:
Fotodokumentácia zo semináru Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole dňa 6.12.2017:
Fotodokumentácia zo Vzdelávania asistent pedagóga v dňoch 23. až 24. marca a 21. až 22. apríla 2018 (22 vyučovacích hodín):Ďakujeme: