názov projektu: Autisti - Artisti
realizácia: august – október 2017
donor: Nadácia Allianz

Projekt podporuje arteterapiu pre ľudí s autizmom, počas ktorej budú klienti systematicky vedení vo svojej tvorivosti, v získavaní nových zručností a najmä v uvoľňovaní vnútorného napätia a nepokoja.

Fotodokumentácia z arteterapie:


Ďakujeme: