názov projektu: Arteterapia – zvyšovanie dobrého psychického stavu detí s autizmom
realizácia: apríl – december 2018
donor: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projekt podporuje pravidelnú a systematickú arteterapiu s cieľom zvyšovania dobrého psychického stavu detí a mladých ľudí s autizmom. Vďaka aktivitám projektu budeme môcť u detí s autizmom rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, a taktiež paralelne u nich podporovať rozvoj jemnej motoriky a výtvarnej kreativity. Cielenou arteterapiou dokážeme pre deti a mladých ľudí s autizmom vytvárať priestor, v ktorom môžu slobodne komunikovať ťažko vyjadriteľné emócie, nálady, potreby, túžby..., ale aj sa socializovať a relaxovať.


Fotodokumentácia:


Ďakujeme: