názov projektu: Nákup didaktických pomôcok a podpora nákladov spojených s prevádzkou Autistického centra Andreas
realizácia: december 2015 – jún 2016
výška podpory: 3 000 €
grantový program: Hodina deťom
donor: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

Fotodokumentácia:


Ďakujeme: