Práve realizované projekty


„Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky), december 2022 – október 2023

„Sme tu aj pre vás“ (Karpatská nadácia a UNICEF), marec – október 2023