Práve realizované projekty


„Voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí s autizmom“ (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava), 2020

"Sme s vami, aj keď ste doma“ (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava), 2020

„Podpora špecializovaných terapií pre deti a mladých ľudí s autizmom“ (Nadácia Markíza), 2020

Pomocná ruka pre rodiny s autistickým dieťaťom (Nadácia Orange), 2020

Program expertného dobrovoľníctva (LEAF), 2017 – 2020

Pre rodičov bez rodičov (Dobrá krajina, Nadácia Pontis), 2010 - 2020