názov projektu: Je lepšie byť pestrotieňom ako netopiercom
realizácia: august 2015 – máj 2016
výška podpory: 6 000 €
grantový program: Hodina deťom
donor: Nadácia pre deti Slovenska

„Život v autizme je mizerná príprava na život vo svete bez autizmu," hovorí dospelý spisovateľ s Aspergerovým syndrómom, podľa ktorého vo svete žijú dobré bytosti ´pestrotiene´, lebo sú tolerantné a ´hrozivé´ netopierce, ktorí inakosť nenávidia a odsudzujú. Je na nás, čím sa chceme stať, a na koho sa chceme premeniť. Hlavným cieľom projektu je podpora integrácie detí s autizmom v bežnej škole, t.j. prevencia vyčleňovania týchto detí zo života a budovanie bezpečného prostredia medzi spolužiakmi. Aktivitami plánujeme podporovať rešpekt k rôznorodosti a znižovať predsudky. Do projektu zapojíme aj spolužiakov a pedagógov, ktorí prichádzajú s integrovanými žiakmi do kontaktu. Komunite školákov chceme autizmus sprístupniť prostredníctvom zážitkových aktivít. Pre pedagógov zrealizujeme informačno-tematické semináre a poskytneme im metodické zázemie a odbornú pomoc. V projekte sa plánujeme naviac sústrediť na rodinu prostredníctvom terapeutických sedení, zvlášť s rodičmi alebo aj so súrodencami.
Projekt Tu mi je dobre sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácie pre deti Slovenska.

Fotodokumentácia z rodičovského stretnutia dňa 4.2.2016:


Fotodokumentácia z workshopu pre študentov 4.3.2016:Fotodokumentácia zo semináru o Aspergerovom syndróme pre materské školy 2.5.2016:Ďakujeme: