názov projektu: Rozvoj a podpora Autistického centra Andreas.
realizácia: jún – december 2015
donor: Nadácia ESET

Zámerom projektu "Rozvoj a podpora Autistického centra Andreas“ je zameraný na priamu prácu s deťmi, nákup didaktických pomôcok a rozvoj odborného vzdelávania pracovníkov centra Andreas.

Ďakujeme: